Att installera gas i en fastighet är enkelt, och för att bygga rätt finns det tydliga regelverk att följa.

Reglerna finns i Energigasnormerna, EGN, som beskriver vad som gäller för installation av gas i en byggnad. EGN ges ut av Energigas Sverige som är branschorganisation för energigaser.

Pannor och andra gasapparater som installeras ska vara gasgodkända, det vill säga de ska vara testade och godkända för den gas som används i Sverige. Det verifieras med CE-märke och nummer på kontrollorganet. Det ska även finnas en svenskspråkig drift- och skötselinstruktion för gaspannan eller gasapparaten.

Kostnadsfria installationsanvisningar för gas

Anvisningar om installation av CE-märkta gasapparater kan du hämta kostnadsfritt på Energigas Sveriges webbplats. Anvisningarna ger en praktisk tolkning av Energigasnormerna, och finns för flera olika typer av installationer:

Anvisningar för installationer i hushåll (spis, grill, värmare etcetera). 

Anvisningar för installation av exempelvis en gaspanna med effekt på högst 100 kW. 

Installationen av gaspannan (och andra apparater som förbrukar eller drivs av gas) till ett gasnät ska göras av ett auktoriserat gasinstallationsföretag. På Energigas Sveriges webbplats finns ytterligare information om sådana auktoriserade gasinstallationsföretag.

Efter att kund och nätföretag har skrivit avtal drar gasnätsföretaget fram en gasledning till fastigheten och avslutar med:

  • gasskåp på fasaden med huvudavstängningsventil eller,
  • vid lågtrycksnät (<100 mbar) kan gasnätsföretaget dra gasrör direkt in i fastigheten med en huvudavstängning direkt monterad där gasledningen kommer in.

Från huvudavstängningsventilen utför gasinstallatören arbetet i fastigheten fram till gasapplikationen.

Installationsanvisningar för gas till flerbostadshus

Varje installation av gas i ett flerbostadshus innehåller en huvudavstängningsventil och vanligen också tryckreducering och en gasmätare för debitering. Gasnätsföretaget tillhandahåller installationsanvisningar för den typen av utrustning.

En abonnentcentral, eller gasskåp som det också kallas, består av tryckreducering och en gasmätare. Tryckreducering placeras vanligtvis i ett skåp på fasaden utomhus men kan även placeras inomhus om fastigheten är ansluten till ett lågtrycksnät (<100 mbar). Gasmätaren monteras normalt inomhus men varianter kan förekomma. Tag kontakt med gasnätsföretaget i ditt område för att få anvisningar och mått på utrustning och apparater.