Gasapparater som är avsedda för utomhusanvändning ökar inte bara komforten, de är också dekorativa och underlättar matlagning i utemiljön. Dessutom har de ofta en kapacitet och användarvänlighet som man inte kan få med andra bränslen eller el.

Gasapparater, som terassvärmare och gasgrillar, kan installeras med en fast anslutning till gasledningen eller som en flyttbar installation med en flexibel slang. Använd aldrig gasapparater inomhus som är avsedda för att användas utomhus. De är inte konstruerade för den begränsade lufttillförseln och ventilationen som kan förekomma inomhus och har inte heller de nödvändiga säkerhetskontrollerna. Det kan resultera i att giftiga ämnen, som koloxid, sprids i luften vid ofullständig förbränning.

Terrassvärmare - så funkar den

Terassvärmare är vanliga på utomhusserveringar och restauranger, men kan även användas i bostäder. Den vanligaste formen av terassvärmare är en stolpe där brännaren och den värmande delen är monterade i toppen. En enkel gasbrännare är placerad inne i en perforerad cylinder. Avgaserna från brännaren strömmar genom hålen i cylindern och värmer cylidern delvis så att den glöder. Cylinderytan strålar ut värme till omgivningen. Ovanpå cylindern finns en reflektor som reflekterar värme mot det önskade området, men reflektorn förhindrar också att cylindern kyls av. Värmen överförs till omgivningen genom strålning på samma sätt som direkt solsken upplevs som värmande och infravärme värmer industrilokaler. Infravärmarna som är avsedda för industrin har dock en annan brännarkonstruktion.

Gasdrivna terassvärmare har större effekt än eldrivna

En terassvärmare tänds manuellt och effekten regleras steglöst mellan vanligtvis 3 kW och 12 kW. En gasdriven terassvärmare har alltså en betydligt högre värmande effekt än de elektriska terassvärmare som finns för trädgårdsbruk. Det betyder att en större yta kan värmas upp och även en högre komfort vid kallt väder och kraftig vind.

Installation av terrassvärmare

En terassvärmare kan antingen installeras med en fast placering eller vara flyttbar. I en fast installation finns alla installationskomponenter dolda under marken eller i olika byggnadsdelar. Den här formen av installation används för gasdrivna terassvärmare på uteserveringar och restauranger. Terassvärmaren är fastskruvad mot ett fäste i marken. En flexibel slang förbinder terassvärmarens gasanslutning och gasledningen under marken. När terassvärmaren tas bort för säsongen stängs en ventil och ett vanligt mindre brunnslock läggs över hålet.

Flyttbara gasvärmare

Oftast är det mer praktiskt och komfortabelt med en lösning där gasapparaten kan flyttas omkring. En sådan installation kan ha en slang ansluten till en fast gaskontakt vid husets yttervägg.

Det går att montera flera gaskontakter så att en flyttbar terassvärmare eller gasgrill kan flyttas över en större yta än vad slangens längd tillåter. Vinterförvaring i ett uthus eller friggebod blir också mycket enklare med en portabel installation.

Installation av gasgrillar

Gasgrillar kan antingen användas som en fast installation eller som en flyttbar installation. I en fast installation finns alla installationskomponenter dolda under marken eller i olika byggnadsdelar. 

Flyttbara gasgrillar

Oftast är det mer praktiskt och komfortabelt med en lösning där gasapparaten kan flyttas omkring. En sådan installation kan ha en slang ansluten till en fast gaskontakt vid husets yttervägg.