Infravärme med gas som energikälla, även kallat svartinfra, värmer effektivt och ekonomiskt upp större lokaler som exempelvis industribyggnader, lager- och logistikhallar. Infravärmaren monteras uppe vid taket och värmen strålar neråt och värmer golvet och annan utrustning.

Med infravärme blir temperaturskillnaden mellan golv och tak ytterst liten, ofta bara 2° C. Uppvärmning efter nattsänkning sker mycket snabbt och man upplever ofta en högre temperatur än vad det verkligen är. Man får ett enkelt system utan vattenrör eftersom endast ett gasrör dras fram till infravärmaren.

Principen är densamma för alla gaseldade infravärmare. Man eldar i ett rör med reflektorer placerade ovanför. Mellan ytterhölje och reflektor finns ett isolerande skikt som ger en optimal spridning av värmen nedåt. Avgaserna leds ut i det fria via en dubbelmantlad avgaskanal (som förvärmer tilluften till brännaren).

Gaseldad infravärmare finns i flera olika utföranden, längder och effekter för att passa olika lokaler. Gaseldad infravärme passar framför allt i lokaler med högt i tak men kan monteras från cirka 3,5 meter takhöjd.

Gaseldad kondenserande aerotemper 

Gaseldad kondenserande aerotemper (fläktluftvärmare) är en effektiv och lättreglerad uppvärmning utan varmvattenledningar. En effektiv brännare som är placerad i aerotempern reglerar värmen efter den inställda temperaturen i lokalen. Lösningen kan byggas in i ett ventilationsaggregat och även kombineras med värmepumpslösning.