På Malmö Opera välkomnas man av Nils Sjögrens Tragos, en gigantisk fontänstaty som belysts av gaslågor. En kväll på operan startar med ett minst sagt varmt och stämningsfullt välkomnande. Det är inte bara med Tragos som Malmö har kombinerat vatten med eld för en levande utemiljö, vandrar man vidare till Gustav Adolfs torg hittar man Fem fontäner och ett klot. Under vinterhalvåret byter fontänerna element från vatten till eld vilket bidrar till ett levande och aktivt torg.

Mysig och trygg promenad i det mjuka skenet av gasfacklor 

I Helsingborg pågår planering och byggnation av stadsförnyelseprojektet H+, där staden ska visa upp en smart, innovativ och hållbar stad under den internationella stadsmässan H22. Oceanhamnen är en av de nya stadsdelarna som håller på att ta form; ett område på öar med mötesplatser längs kajer, på torg och i parker där mysgasens närvaro är given. Utöver gasens funktionalitet och mysfaktor är dess närvaro i området en ständig påminnelse, ett kommunikationssätt för staden, kring det cirkulära.

Det blir speciellt kraftfullt i denna stadsdel eftersom det på molekylär nivå är biogas som används, producerad av avfallet från de boende i området. Det möjliggörs av det källsorterande avloppssystemet ”tre rör ut”. Hushållen bidrar till ökad biogasproduktion via köksavfallskvarnar och vakuumtoaletter. Den biogas som produceras distribueras tillbaka till området, för att laga mat med, lysa upp med och värma med. Som boende i Oceanhamnen blir man automatiskt en miljöhjälte.

Samlas kring värme och eld

Foto: Öresundskraft

Gasdriven skulptur med eldlågor för maximal stämning, belysning i form av gasfacklor längs kajen som komplement i stadens ljusstrategi och biogasdrivna uterum är bara några av de idéer som håller på att bli verklighet i Helsingborg idag.

Grillning och öppen eld är fenomen som skapar gemenskap och sociala möten, oavsett vart i livet man befinner sig:

 ”Fire makes people huddle around, to talk and tell stories. The glow of the flames draws people in, bringing them closer together"

(citat från filmen Barbecue).”

Helsingborgs stad och områdets byggherrar är mitt i processen att skapa gasdrivna uterum. Opehlias Brygga kommer att vara först ut i grannskapet med en innergård med värmare och gemensam grill, en satsning som bostadsbolaget Magnolia gör i samarbete med Öresundskraft.

Kontakta Öresundskraft