En byggnad ska ha goda egenskaper avseende energihushållning och värmeisolering. I Boverkets byggregler används primärenergital, EPpet, som mått på byggnadens energiprestanda. Primärenergitalet ligger även till grund för vilken energiklass en byggnad får vid energideklaration. Detta tal beräknas genom att byggnadens energianvändning multipliceras med en viktningsfaktor som divideras med golvarean. 

Genom biogasens miljöfördelar har den fått den lägsta viktningsfaktorn, 0,6. Det gör det mycket fördelaktigt att använda biogas i fastigheter och lokaler och beräkning av primärenergital.  

Läs mer om biogasens miljöfördelar 

Läs mer om primärenergital och viktningsfaktor på Boverkets webbplats