– Krögarna och restaurangägarna vill gärna ha biogas. Men att gräva nya ledningar blir alldeles för dyrt och det såg länge ut som en omöjlig ekvation. Då tog någon fram gamla ritningar över gasledningsnätet från 30- och 40-talet, säger Björn Haraldsson, projektledare vid Öresundskraft.

Nya ledningar för biogas i gamla rör

Öresundskraft har distribuerat gas i Helsingborg sedan 1800-talet och under gator och trottoarer finns ett nätverk av gasledningar – det gamla stadsgasnätet. Det är rostiga gjutjärns- och stålledningar, en del över 100 år gamla och bortglömda sedan länge. Att gräva nya ledningar är väldigt kostsamt, närmare sagt 4 000 kronor per meter. Genom att trycka in nya plastledningar i de gamla rören har kostnaden minskats till en sjättedel av priser för att gräva nytt.

Biogasen i ledningarna fördelas enligt gröngasprincipen, en vedertagen metod för att kunna erbjuda biogas. Krögare och kunder som vill ha 100 procent biogas betalar lite extra. En del av biogasen i Helsingborgsnätet är lokalt producerad av NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp).

Är du verksam i Helsingborg och vill ha biogas till din restaurang – kontakta Öresundskraft.

Här finns en lista över gasnätsföretag i din kommun.