Tänk biogas när du väljer uppvärmningsalternativ till er industrifastighet, lagerlokal eller logistikhall. Här finns beskrivningar över de grundläggande skillnaderna:

  • Kondenserande gaspanna, för vattenburet system
  • Gaseldad infravärme, strålningsvärme
  • Gaseldad aerotemper (fläktluftvärmare) och varmluftspanna, luftburen värme
  • Gaseldad aerotemper placerad i ventilationsaggregat för tillskottsvärme, luftburen värme
  • Kombinerade lösningar med värmepump och gaspanna för vatten- eller luftvärme

Kondenserade gaspannor

Kondenserande gaspannor finns från mindre så kallade väggpannor på 100 kW per enhet, till större pannor på över 1000 kW. Pannorna har ”modulerande” gasbrännare som reglerar effekten efter behov. Panntemperaturen styrs via en utomhusgivare så att pannan aldrig håller högre temperatur än vad som krävs. Det ger en kostnadseffektiv och skonsam uppvärmning för miljön.

Gaseldad infravärme (svartinfra)

Har ni lokaler med stora volymer och vill ha snabb och kostnadseffektiv uppvärmning är gaseldad infravärme, så kallad svartinfra, ett bra alternativ. Svartinfra är ett lättreglerat och flexibelt system som passar i till exempel höga industri- och lagerbyggnader. Det fungerar så att långvågig strålning, likt solens, snabbt och direkt värmer upp föremål, väggar och golv. Luften värms sedan indirekt upp av de uppvärmda ytorna. Genom reflektion och genom att det sker ett strålningsutbyte mellan ytor i lokalen som har olika temperaturer blir det en väldigt jämn och behaglig spridning av värmen. Arbetsmiljön förbättras dessutom eftersom föremål av exempelvis metall håller en högre temperatur.

Varje infravärmare har en egen termostat för att skapa unika temperaturzoner. Det ger komfort och sparar energi. Längden på en infravärmare varierar från 3 ända upp till 42 meter. En enda värmare kan alltså täcka en stor yta. Eftersom det inte behövs några värmeledningar i anläggningen, blir det heller inga energiförluster.

Med infravärmare får du en lägre energiförbrukning, tystare miljö och tack vare att inga luftrörelser skapas leder det till minskat drag och mindre omrörning av damm och andra föroreningar. 

Gaseldad aerotemper eller varmluftspannor

Ett annat effektivt alternativ för att värma lokaler och fastigheter med stora effektbehov, är gaseldade aerotemprar eller varmluftspannor. Aerotempern innehåller en gasbrännare och sprider värmen via en fläkt ut i lokalen. Det blir ett enkelt system med endast en gasledning fram till aerotempern. Gaseldade aerotemprar finns i kondenserande utförande som styrs via termostat och tidur.

Gasaerotemprar finns även för integration i ventilationsaggregat för slutvärmning av tilluften. Det finns också hybridlösningar där en gaspanna eller gaseldad aerotemper kombineras med en värmepumpslösning. En lösning med gasaerotemper fungerar bra som ersättning till ett vattenburet system.

Läs mer om de olika alternativen under Tekniska lösningar

Biogas till både uppvärmning och processer

Användningsområdet för gas inom industri och företag är mycket brett och skiftande. Gas används inom de flesta områden och branscher som råvara, direkt i processen och för uppvärmning. Gas är enkelt att använda och finns tillgänglig när den behövs. Dess goda reglerbarhet ger ofta drift- och produktionsfördelar som leder till bättre ekonomi i anläggningen.

Det finns alltså stora möjligheter att kombinera användningen av gas till uppvärmning av en industrilokal med olika behov i den industriella processen. Med gas anslutet till fastigheten finns möjligheten att ”växa med gasen” och hitta nya lösningar och användningsområden.

Läs mer om energigaser i industrin på energigas.se