Gasnätsföretaget Weum har under lång tid hjälpt lokal industri i Kinnared att söka Klimatklivet och förpassa olja till historien, dels genom stöd från företagets energiexperter, dels genom att bygga den infrastruktur som krävs för att kunna välja 100 procent grön energi – biogas. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten beslutad av riksdagen. Du kan ansöka om Klimatklivet hos Naturvårdsverket.

Gasen minskar koldioxidutsläpp med 230 ton

I september 2020 blev den nya gasledningen klar. En 2,5 kilometer lång avstickare från gasnätet längs den halländska kusten går nu fram till Kinnared. Förutom att industrins årliga koldioxidutsläpp minskar med uppåt 230 ton, försvinner underhållsbehovet av oljetankar och man slipper bevaka konsumtionen eller leveranserna. Gasen finns när och där den behövs.

Samtidigt kommer effekten märkas direkt i närmiljön; gasen är ren och ger varken upphov till partiklar eller sot. Och detta är bara början! Tack vare satsningen är det möjligt både för företag och för privata hushåll i byn att ansluta sig och ställa om till framtidens energi. Något både människor och klimatet tjänar på.

Läs hela texten på Weums webbplats