Gasinstallatörer hjälper till på ett säkert sätt

Varje auktoriserat gasinstallationsföretag har minst en anställd behörig gasinstallationsledare. De installerar gasapparater i din fastighet och hjälper dig med service och underhåll. Gasinstallationsledarna vet hur de ska utföra gasarbeten på ett riktigt och säkert sätt. Och de följer naturligtvis gällande lagar och förordningar.

De behöriga installationsföretagen är registrerade och godkända av branschorganisationen Energigas Sverige. Varje företag har också de nödvändiga försäkringarna som krävs

Här hittar du auktoriserade gasinstallationsföretag med behöriga installationsledare.

Gasnätsföretag ansluter dig till gasnätet

Gasnätsföretaget hjälper dig med en anslutning till gasnätet. Att distribuera gas i ledningar är det mest ekonomiska och effektiva sättet att tillföra gas till användaren.

Kontakta det gasnätsföretag som finns där du vill ansluta dig.

Gasleverantörer levererar biogasen

För att bli gaskund krävs först och främst att det finns en anslutning till gasnätet. När det är ordnat behöver du teckna ett avtal med en gasleverantör för att få leverans av gas. Det finns flera olika gasleverantörer på marknaden och du väljer själv vem du vill teckna avtal med eftersom gasmarknaden, likt elmarknaden, är avreglerad. Det innebär alltså att ett företag – gasnätsföretaget – står för ledningsnätet fram till din fastighet och ett annat företag – gasleverantören – levererar själva gasen till dig som kund. Här hittar du gasleverantörer som levererar gas.

Leverantörer av gasapparater

I dag finns många möjligheter att använda gas som bränsle. Gaspannor, terassvärmare, gasbrasor, gasspisar, gasgrillar är några exempel på användbara gasapparater. Här hittar du en lista på leverantörer av gasapparater

Energirådgivare ger dig kostnadsfri hjälp

Energirådgivaren vägleder hushåll och företag till ett hållbart energitänk med smarta lösningar och effektivt energianvändande med minsta möjliga miljöpåverkan. Att anlita en energirådgivare är gratis. På Energimyndighetens webbplats finns en förteckning över energirådgivare i olika kommuner.  

Energigas Sverige – branschorganisation för gas

Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas Sverige agerar som branschens språkrör och är kontaktyta mellan medlemmarna och beslutsfattare, media, näringsliv och allmänhet. Energigas Sverige arbetar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får ett långsiktigt hållbart energisystem.