På Energigas Sveriges webbplats finns en förteckning över alla företag som är auktoriserade att utföra gasinstallationer.

Läs gärna även: Anslutning till gasnätet – vem gör vad i processen?