Clarion Hotel Post är inhyst i gamla och delvis byggnadsminnesskyddade lokaler, men energilösningarna är moderna och miljöeffektiva.

För att minska verksamhetens klimatpåverkan använder man fjärrvärme (som värmer upp allt från pool till radiatorer), fjärrkyla (som driver den centrala kylanläggningen för frys och kyl samt förser hotellrummen med komfortkyla) samt biogas (som driver fläkt- och köksutrustningen).

– Biogas rimmar bra med vår miljöpolicy, säger Jacob Berg, Property Manager på hotellet.

Läs hela texten på Göteborg Energis webbplats