Gasnätsföretaget eller det auktoriserade installationsföretaget har ofta förslag på serviceavtal. Service ger anläggningen hög driftsäkerhet och driftsekonomi i många år.  

Man kan göra en hel del underhållsarbeten på gasapparater själv, exempelvis rengöring av gasbrännarna i en gasgrill. Du ansvarar själv för det underhåll som finns beskrivet i tillverkarens drift- och skötselanvisningar. MSB ställer också krav på gasnätsföretaget att vid driftsättning kontrollera att anläggningen utförts enligt Energigasnormerna, EGN. Gasnätsföretaget ska även göra återkommande kontroll av anläggningen efter tidsintervall i EGN. 

Och till sist, kom ihåg att alltid använda produkter, exempelvis slangar, som är avsedda för gas.