Alla gaspannor som säljs är så kallade kondenserande pannor med hög verkningsgrad, som teoretiskt ligger på 110 procent.

Verkningsgrad på mer än 100 procent

Att verkningsgraden kan vara mer än 100 procent beror på att energin som frigörs när vattenånga kondenserar inte räknas in i bränslets energiinnehåll. Verkningsgraden ökar för system med låga returtemperaturer. Avgastemperaturen ligger normalt på 5–10 grader över returtemperaturen och avgaskanaler är ofta plaströr som enkelt fogas samman. När man vill att pannorna ska kondensera ut vattenångan i avgaserna dras alltid en kondensavledning till golvbrunn.

Montering av gaspanna och avgaskanal

Avgassystemet bildar en enhet med pannan. Med dubbelmantlad avgaskanal tas förbränningsluften (utomhusluft) i spalten mellan rören till brännaren. En gaspanna på upp till 60 kW kan installeras utan pannrum om den har dubbelmantlad kanal. Avgaskanal kan monteras horisontellt genom yttervägg men en lösning där avgassystemet dras vertikalt upp över tak ska väljas i första hand. Avgaskanal kan även monteras i befintlig skorsten. Se panntillverkarens anvisningar angående avgaskanal.

Gaspannor för flerbostadshus och villor

Pannor finns i olika utförande och storlek. De har modulerande gasbrännare som reglerar effekten efter behovet samt styr panntemperaturen via en utomhusgivare så att pannan aldrig håller högre temperatur än vad som krävs. Det ger en effektiv uppvärmning som är skonsam för miljön. För villapannor är system för uppvärmning av tappvarmvatten ofta inbyggd i pannan med beredare eller värmeväxlare.

I effekter upp till cirka 100 kW finns så kallade väggpannor med små mått som kan hängas på vägg eller stativ. Vid behov av större effekt eller reglerområde kopplas flera pannor i kaskad (i serie).

Golvstående pannor finns i storlekar upp till cirka 1000 kW. Pannorna har större vatteninnehåll och tar därför ofta lite större plats men är samtidigt lite robustare. Även dessa kan kopplas i kaskad och har ofta integrerad brännare men kan även ha separat brännare.

Exempel gaspannor

Mindre anläggning med gaspanna och varmvattenberedare Foto: Weum

 

Gaspannor, 2x60 kW kopplade i kaskad, 120 kW. Foto: Weum

 

400 kW Gaspannor, 4x100 kW kopplade i kaskad. Foto: Weum
100-1200 kW, golvstående gaspannor. Foto: Weum

Spara energi med biogas

Hybridvärme, gaspanna i kombination med värmepump, är en lösning som fungerar utmärkt både tekniskt och ekonomiskt till uppvärmning och tappvarmvatten i fastigheter.

I dag läggs stort fokus på att minska energianvändningen vid uppvärmning och tappvarmvatten för alla typer av fastigheter oavsett om det gäller flerbostadshus, villor eller industrilokaler.

Hybridvärme – gaspanna i kombo med värmepump

Hybridvärme, gaspanna i kombination med värmepump, är en lösning som fungerar utmärkt både tekniskt och ekonomiskt i dessa sammanhang. Systemet består av en eller flera kondenserande gaspannor som fungerar som backup till värmepumpen och täcker uppvärmningsbehovet när det blir kallt ute (och används som spets för tappvarmvatten). Det finns många olika exempel där gaspannor används i kombination med en värmepump. Det finns även gasdrivna värmepumpar som passar bra som hybridlösning.