Forskningen visar att biogas bidrar direkt eller indirekt till samtliga av FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Det gör biogasen unik, de flesta alternativa tekniker löser bara ett problem i taget. Biogasen kan ses som den bästa tiokamparen som kanske inte vinner varje gren, men som får bra resultat i alla grenar. Det gör biogasen till en oslagbart kostnadseffektiv lösning för omställningen till ett hållbart samhälle. 

Tio områden där biogas ger goda resultat:
  1. Fossilfrihet och minskade klimatutsläpp
  2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  3. Sektorskoppling
  4. Förbättrad luftkvalitet
  5. Ökad biodiversitet och markkvalitet
  6. Minskad försurning och övergödning
  7. Landsbygdsutveckling
  8. Hållbart jordbruk och ekologisk odling
  9. Försörjningstrygghet
  10. Ökad sysselsättning och miljöteknikexport

Läs mer om biogas och hållbarhet