Biogas är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall, som matrester, avloppsvatten och restprodukter från skog och industrin, ger både förnybara produkter som drivmedel, el, värme och växtnäring, och förnybar insatsråvara till produkter.

Rötrester blir gödning i ekologiskt jordbruk 

Den rötrest som bildas kan användas som gödningsmedel och på så sätt öka återföringen av växtnäring och förse det ekologiska jordbruket med biogödsel. Såväl användningen av den producerade gasen som användningen av rötresten är viktiga delar i arbetet för att sluta kretsloppen och skapa hållbara system.

Läs mer om biogas och hållbarhet