Biogas har många användningsområden. Webbplatsen Gaskoll.se fokuserar på rörbunden biogas för användning i fastigheter. Många förknippar nog annars biogas med bilar, bussar och andra fordon. Användning av biogas till fordon är mycket utvecklad i Sverige.

Läs mer om biogasens olika användningsområden på Energigas Sveriges webbplats.